Op 23 mei 2006 kreeg ik op het email-adres van jehovahs-getuigen.nl een email van Dhr. E. Bijkerk, een broeder die werkzaam is op de juridische afdeling van het bijkantoor in Emmen. Deze email luidde als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

In uw bezit is de domeinnaam www.jehovahs-getuigen.nl. Ik kom heel graag met u in contact om te overleggen over een mogelijke overdracht van deze domeinnaam aan ons. Ik benader u namens het landelijk bestuurscentrum van Jehovah's Getuigen in Emmen. Ik ben daar ook zelf werkzaam. Wij zouden graag zelf gebruik gaan maken van deze domeinnaam.

Ik verzoek u daarom contact met mij op te nemen, tijdens kantooruren op nummer ****-******. Mijn adres is:

Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap
T.a.v. E. Bijkerk
Noordbargerstraat 77
7812 AA   Emmen

Ik zie uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
E. Bijkerk

Zoals gezegd had ik de domeinnaam reeds in het jaar 2002 geregistreerd en verbaasde ik mij een beetje over dit verzoek en vooral dat het verzoek pas nu, 4 jaar later, gedaan werd. Ik heb daarop een korte email teruggestuurd naar dhr. Bijkerk met de vraag waarom het Wachttorengenootschap de domeinnaam wilde hebben en wat ik zou moeten verstaan onder "Wij zouden graag zelf gebruik maken van deze domeinnaam." De email die ik op 2 juni 2006 verstuurde luidde als volgt:

Geachte heer Bijkerk,
 
Wij hebben uw verzoek om overdracht van de domeinnaam jehovahs-getuigen.nl ontvangen. U geeft aan de domeinnaam zelf te willen gaan gebruiken. Het ligt niet in onze bedoeling het domein over te dragen daar we er zelf voor langere tijd gebruik van wensen te maken. Niettemin willen wij uw verzoek wel in overweging nemen.
 
Om tot een juiste afweging te komen willen wij graag van u horen wat uw bedoelingen met de domeinnaam zijn en/of voor welke doeleinden hij zal gaan worden gebruikt.
 
Wij horen graag van u.
 
Met vriendelijke groeten,
Webmasters jehovahs-getuigen.nl

In de volgende email die door dhr. Bijkerk aan mij verzonden werd, gaf hij enige uitleg over het toekomstige gebruik van de domeinnaam door hen en bleek voor mij al gauw dat een eventuele overname wat mij betreft geen enkele meerwaarde zou hebben voor het Internet. Op 5 juni 2006 schreef dhr. Bijkerk de volgende email:

Geachte heer/mevrouw,

Dank u wel voor uw antwoord per e-mail. Als kerkgenootschap dat actief de publiciteit zoekt, en op vele manieren haar boodschap aan het publiek bekend wil maken, hebben wij belang bij het leiden van het publiek naar onze webiste(s). In ons bezit zijn bijvoorbeeld reeds www.watchtower.org en ook www.jehovahsgetuigen.nl. Via deze sites presenteren wij Nederlandstalige informatie en online literatuur aan het publiek.

Wij zouden daarom graag de in uw bezit zijnde domeinnaam www.jehovahs-getuigen.nl hiervoor gaan gebruiken. Deze domeinnaam is gelijkluidend aan de naam van ons kerkgenootschap, en is reeds om die reden interessant voor ons.

Ik ben werkzaam op het landelijk bestuurscentrum van Jehovah's Getuigen, en ben gemachtigd om met u in onderhandeling te treden. Ik verneem graag of u genegen bent de domeinnaam aan ons over te dragen, of welke termen u daaraan verbindt. Uit de tekst van de website die verbonden is aan de in uw bezit zijnde domeinnaam maak ik op dat of u of een van de uwen een geloofsgenoot van mij bent. In dat geval wil ik u ook als mijn geestelijke broeder of zuster vriendelijk verzoeken om de domeinnaam aan ons (het Wachttorengenootschap) over te dragen, zodat wij uniformiteit kunnen brengen in onze web-presentie, en het surfende publiek naar onze websites kunnen leiden. Ook interessant voor u om te weten is, dat de functionaliteit van onze sites alleen nog maar uitgebreid zal gaan worden. Ook in het Nederlands.

Aangezien ik geen contactinformatie van u kon vinden op uw site, verzoek ik u weer contact met mij op te nemen. Mijn naam is E. Bijkerk.

Ik ben schriftelijk bereikbaar op:
Noordbargerstraat 77
7812 AA   Emmen

of tijdens kantooruren telefonisch op:
****-******

of via mijn e-mail adres.

Hartelijk dank, en met vriendelijke groet,
E. Bijkerk

In bovenstaande mail schrijft dhr. Bijkerk dat men de domeinnaam enkel maar wil hebben om rechtstreeks te kunnen doorlinken naar www.watchtower.org (tegenwoordig www.jw.org). Hierop heb ik een korte mail teruggeschreven aan het Wachttorengenootschap dat ik de domeinnaam niet wenste over te dragen:

Geachte heer Bijkerk,

Wij hebben uw vorige bericht met belangstelling gelezen. Wij kunnen ons voorstellen dat het Genootschap belang heeft bij het leiden van het publiek naar hun websites. Wij hebben uw verzoek tot overdracht dan ook in overweging genomen.

Niettemin hebben wij besloten niet tot overdracht over te gaan.

Met vriendelijke groet,
Webmasters jehovahs-getuigen.nl

Na deze mail is een tijdje stil gebleven rondom de domeinnaam. Mijn proces van het loskomen van het Wachttorengenootschap ging echter gewoon verder. Ik besloot jehovahs-getuigen.nl te gaan omvormen tot een website waarop Jehovahs Getuigen informatie konden vinden over het Wachttorengenootschap waarmee ze geholpen werden evenwichtiger te kijken naar 'de slaaf'. Ik werd er namelijk steeds meer van overtuigd dat deze 'slaaf' eerder een meester was over het geloof van Jehovah's Getuigen. Als eerste stap haalde ik eind 2006/begin 2007 alle artikelen van de website en plaatste er de mededeling dat er binnenkort een andere inhoud zou verschijnen. Als gevolg van deze wijziging ontving ik op 12 januari 2007 wederom een email van E. Bijkerk. Ditmaal voorzien van wat steviger bewoordingen:

Geachte heer/mevrouw,

Deze zomer hebben wij enkele e-mails uitgewisseld, waarbij ik u vroeg wat de mogelijkheden of wat uw voorwaarden waren voor overdracht van de domeinnaam www.jehovahs-getuigen.nl aan ons, de geloofsgemeenschap van Jehovah's Getuigen. U antwoordde hierop dat u niet tot overdracht wenste over te gaan.

Daarna heeft mevrouw ******** van uw Internet Service Provider Active24/Ladot contact met mij opgenomen en om een toelichting gevraagd. Ik heb haar daarop een fax toegezonden met redenen waarom wij graag deze domeinnaam zouden gaan gebruiken. Mevrouw ******** zou dit met u doornemen en hierover de volgende dag aan mij berichten. Dat heeft zij niet gedaan. Evenmin bleek zij toen telefonisch bereikbaar te zijn.

Ik heb gezien dat u intussen de website heeft gedeactiveerd. Naar ik aanneem is dit uw eerste stap ter overdracht aan ons.

Ik laat u officieel weten dat wij als Jehovah's Getuigen nog steeds interesse hebben bij de domeinnaam www.jehovahs-getuigen.nl. Ik verzoek u vriendelijk de domeinnaam aan ons over te dragen. Ik verzoek u tevens ons binnen twee weken te bevestigen dat u hiertoe de eerste stappen heeft ondernomen. Mocht u definitief de beslissing hebben genomen de domeinnaam niet over te dragen, of hoor ik binnen twee weken niet van u, dan zal ik ertoe over gaan de domeinnaam voor de rechter te vorderen.

Het is niet gebruikelijk om via een persoonlijk e-mail adres te communiceren, doch u heeft uw personalia en NAW-gegevens niet bekendgemaakt, doch geheel en al anoniem willen blijven. Mij blijft dus geen andere keuze dan u weer via dit e-mail adres te benaderen. Ik verzoek u dus mij uw naam en adresgegevens te verschaffen, zodat wij op een gebruikelijke manier, per brief, met elkaar kunnen communiceren.

Met vriendelijke groet,
E. Bijkerk

Juridische Afdeling

Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap
Noordbargerstraat 77
7812 AA Emmen
[telefoonnummer]

Aangezien ik op dat moment nog steeds een broeder was (volgens de definitie van het Wachttorengenootschap), schoot mij deze mail om eerlijk te zijn danig in het verkeerde keelgat. Hierop besloot ik een brief te schrijven en te reageren op het feit dat er gedreigd werd met een rechterlijke procedure. De briefwisseling die volgde kunt u lezen in het volgende artikel.