Egmond aan den Hoef , 2 februari 2009

 

Lieve broeders en/of zusters,

 

Ik schrijf jullie deze brief, wellicht bij wijze van, hopelijk tijdelijk, afscheid. Dat wil niet zeggen dat ik ver weg ga of uit jullie gezichtsveld zal verdwijnen en al helemaal niet dat ik de waarheid over Jehovah God en Zijn Zoon vaarwel zeg. Deze waarheid is mij lief, net als jullie allen. Ik heb lang nagedacht over wat ik jullie in deze brief zou willen zeggen en hoe ik dat onder woorden zou moeten brengen. Laat ik daarom vooralsnog maar met de deur in huis vallen.

Ergens in de komende dagen zal vanaf het podium in gemeente Duinstreek - Alkmaar de mededeling worden gedaan dat ik 'niet langer één van Jehovah's Getuigen ben.' Hoewel ik dit in mijn terugtrekkingsbrief aan de ouderlingen op andere wijze heb verwoord, begrijp ik dat dit de organisatorisch vastgestelde mededeling is die wordt gedaan voor iemand die zich terugtrekt.

Het kost mij moeite deze brief te schrijven. Het liefste zou ik jullie namelijk willen vertellen over mijn reden voor mijn terugtrekking. Ik zou jullie uitgebreid willen vertellen over het proces dat ik de afgelopen jaren, vooral na de dood van mijn lieve vrouwtje Desiree, heb doorgemaakt. Ik zou jullie willen schrijven over de vele uren die ik heb besteed aan persoonlijke studie naar onderwerpen als de bloedkwestie of de (naar mij gebleken is) geschiedkundige onjuistheid van het jaartal 607 v.G.T. als datum voor de vernietiging van Jeruzalem; iets wat grote consequenties heeft voor de uitverkiezing van "de slaaf" in 1919. Maar, ik zou vooral willen schrijven over de ongezonde mate van loyaliteit en vertrouwen die naar mijn mening door het besturend lichaam van elke Jehovah's Getuige wordt verlangd, welke zelfs de loyaliteit aan Jehovah God en Jezus zélf in sommige gevallen overstijgt. Een absolute loyaliteit aan 'de organisatie' die in elk gesprek dat ik over mijn oprechte vragen en twijfels met de ouderlingen heb gevoerd uiteindelijk de boventoon voerde en welke ook steeds vaker in de lectuur wordt benadrukt en zelfs zijn intrede heeft gedaan in de tweede doopvraag.

Ik besef maar al te goed dat zelfs deze summiere samenvatting van mijn achterliggende reden jullie hart zou kunnen verontrusten. Daarom zal ik in deze brief niet nader ingaan op deze redenen voor mijn terugtrekking. Wel heb ik mijn persoonlijke verhaal over voornamelijk de afgelopen jaren, mijn nadere uitleg over mijn reden voor mijn terugtrekking en mijn terugtrekkingsbrief aan de ouderlingen beschikbaar gesteld op het Internet. Op deze wijze laat ik de keus aan jullie zelf of jullie er meer over willen weten. De genoemde zaken zijn terug te vinden op mijn website www.jehovahs-getuigen.nl .

De beslissing om mij terug te trekken is geen lichtzinnige geweest. De afkondiging vanaf het podium zal voor velen van jullie namelijk reden zijn niet langer met mij om te willen gaan en mij zelfs niet meer te groeten. Aangezien ik weet dat dit zo werkt binnen de organisatie, was het in eerste instantie mijn bedoeling gewoon weg te blijven, zonder terugtrekking. Door recente gebeurtenissen heb ik deze beslissing echter heroverwogen.

Na ruim zeven jaar alleen te zijn geweest na de dood van Desiree, heb ik het mijzelf weer toegestaan van iemand anders te gaan houden, mijn lieve vriendinnetje Ilse. Wij hebben er samen voor gekozen te gaan samenwonen en ik heb mij altijd voorgenomen dit voor niemand verborgen te houden. Dat verdient Ilse niet. Tegelijkertijd weet ik maar al te goed dat samenwonen, zelfs wettelijk geregistreerd samenwonen, door de organisatie wordt afgewezen en reden tot uitsluiting is. Mijn terugtrekking heeft echter niets te maken met Ilse of met het feit dat ik samenwoon, maar is het gevolg van de redenen die ik aan het begin van deze brief kort opsomde.

Ik heb er daarom voor gekozen mijn verbondenheid aan de 'door de geest geleide organisatie' te verbreken. De absolute loyaliteit ten opzichte van mensen die van mij (en jullie) wordt verlangd, is een loyaliteit die ik in mijn ogen alleen aan God kan geven. Door mij terug te trekken hoef ik niet langer verantwoording af te leggen aan een organisatie of aan mensen, maar enkel en alleen aan Jehovah God zelf. Tezamen met het informeren van jullie over de werkelijke reden, maakt dit het voor mij zuiverder.

Het is mijn oprechte hoop dat jullie mijn standpunt zullen begrijpen, ook al zijn jullie het er wellicht niet mee eens. Mijn deur staat voor jullie allen altijd open, zoals dat wat mij betreft altijd het geval is geweest. Mijn virtuele deur kunnen jullie bereiken door mij een email te sturen op [contactpagina]. Mijn echte deur staat vooralsnog op het Graaf Dirkplein 11 te Egmond aan den Hoef.

Ik wil jullie tot slot wijsheid en onderscheidingsvermogen toewensen bij de voortdurende zoektocht naar de waarheid - Johannes 6:68, 69.

Jullie broeder,

 

Ezra Swolfs